Startpagina
 
Kinderbekkenfysiotherapie
Kinderbekkenfysiotherapie is gespecialiseerde fysiotherapie in het gebied van buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. De kinderbekken-fysiotherapeut is opgeleid om het kind op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe het kind daarover controle kan krijgen. Ook bij bedplassen zal de kinderbekken-fysiotherapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden (bijvoorbeeld met behulp van een plaswekker).

Onderzoek

Kind op skippybalOm goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.
De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met u besproken.
Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier
van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het  kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn  meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een incontinentieverpleegkundige, een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

De behandeling zal onder andere bestaan uit:

  • uitleg over de “plas- en poepfabriek”
  • leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren
  • oefenen toiletgedrag
  • advies over drinken en voeding 
  • eventueel myofeedback, hiermee kun je op een beeldscherm zien hoe hard of zacht de bekkenbodemspieren op dat moment werken.

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen, anders zal het kind dat merken en de moed snel verliezen. Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis het best kunnen begeleiden.

Er is iets te doen aan de klachten van uw kind!

Meisje moeilijk bij poepenUit onderzoek is gebleken dat 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt en bij 12% verbeteren de klachten aanmerkelijk.

Herkent u bovenstaande problemen bij uw kind dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of kinderarts of met een kinderbekkenfysiotherapeut bij u in de regio.
Ook voor eventuele vragen kunt u altijd terecht.

Ontwerp & realisatie: BW H ontwerpers