Startpagina
 
Lustrum Congres


 

Doelgroep: huisartsen en daarnaast GE chirurgen, MDL artsen, kinderartsen, geregistreerde bekkenfysiotherapeuten en verpleegkundige specialisten MDL/oncologie.

Opgave voor 7-1-2017: EUR 100,-
Opgave na 7-1-2017: EUR 125,-
Accreditatie is aangevraagd voor alle bovenstaande beroepsgroepen!

download de uitnodiging in PDF 

 

 

Wist u dat vele defecatieproblemen bij volwassenen hun oorsprong hebben in de jeugd? Wist u dat er bij zgn. gezonde kinderen en adolescenten al veel defecatieproblematiek aanwezig is? Wist u dat u als huisarts slechts het topje van de ijsberg treft van de anale klachten in Nederland? Dat slechts éénderde van de mensen u zal bezoeken?

Binnen de Nederlandse bevolking hebben de defecatieproblematiek en proctologische klachten een enorme omvang een enorme impact op het dagelijks leven van de individuele patiënt. De ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling staan hierbij niet stil en geeft de zorgaanbieder steeds meer inzicht in welke zorg het beste past bij de individuele patiënt met defecatieproblematiek of proctologische klachten. Door de organisatie van dit congres voor huisartsen en andere betrokken zorgaanbieders willen we meer inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van deze problematiek en het belang van een multidisciplinaire aanpak.

Jenneke Kalkdijk
bekkenfysiotherapeut MSc, PhD AnorectaalFunctie Centrum UMC

Barbara Hettema
(kinder)bekkenfysiotherapeut MSc Directeuren Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum  

Programma

08.30 uur Inloop en koffie
09.15 uur: Introductie en welkom door Jenneke Kalkdijk, directeur Bekkenbodem Zorgcentrum
Morgenvoorzitter: Dr. J. Dekker, Huisartsen Geneeskunde UMCG

Blok: Help, mijn kind poept niet.

09.30 uur  ….en als hij poept dan komt het in zijn broek! Casus defecatieprobleem bij kind B. Hettema, MSc Kinderbekkenfysiotherapeut
09.40 uur Functionele obstipatie bij kinderen Prof. dr. M.Y.Berger, Huisartsgeneeskunde UMCG
10.10 uur verloop casus
10.20 uur Prevalentie obstipatie en fecale incontinentie bij (gezonde) kinderen en adolescenten” M. Timmerman, Promovendus Anorectaal Functie Centrum UMCG
10.50 uur Discussie

Blok: Hoe help je ouderen op gang?

11.00 uur Hoe herken je een chronische idiopatische obstipatie en een ontledigings- probleem bij volwassenen en ouderen Dr. H.J.A. Jebbink, MDL arts MCL
11.30 uur Casus defecatieprobleem bij oudere “Ik kom mijn huis niet meer uit”. A.J. Kalkdijk, bekkenfysiotherapeut, promovendus Anorectaal Functie Centrum
11.45 uur Fecale incontinentie anders bekeken Dr. P.M.A. Broens, chirurg en Hoofd Anorectaal Functie Centrum UMCG
12.30-13.15 uur Lunch
Middagvoorzitter: Drs. M. Folkeringa, huisarts

Blok: (B)anale klachten.

13.15 uur Casus Hemorrhoiden en fissure ani G. de Vries, bekkenfysiotherapeut MSc.
13.25 uur Hemorrhoiden, gewoon een rubberbandje! A.J. Kalkdijk-Dijkstra, MSc. Bekkenfysiotherapeut, promovendus Anorectaal Functie Centrum
13.55 uur Fissure ani: Eindeloos zalven of…? Drs. D.A. Hess, chirurg Proctologisch Centrum Friesland
 14.25 uur Proctologie: de noodzaak van samenwerking verschillende specialismen Drs. G. Vander Mijnsbrugge, Proctoskliniek Bilthoven
14.55 uur Vervolg casus fissure ani G. de Vries
15.05 uur Discussie
15.15 uur Theepauze
15.30 uur    Workshops: (keuzeprogramma)
 

Workshops

15.30 uur

Workshop 1: Wat te doen bij fecale incontinentie bij kinderen?

Na de ochtend weten we hoeveel kinderen er kampen met defecatieproblematiek. Deze workshop gaat in op de multidisciplinaire aanpak van deze pluriforme problematiek en de keuzes waar een huisarts voor komt te staan in het hele zorgpalet rondom het kind (en ouders). m.m.v. Dr. O.F. Norbruis, kinderarts MDL, Isala Klinieken Mw. J.L.A. Ekelmans-Hogenkamp, kindercontinentieverpleegkundige Poepgoedpoli Isala Klinieken Drs A. Wagenaar, Klinisch psycholoog/psychotherapeut, Promovendus Anorectaal Functie Centrum en Yorneo/Medisch Orthopedagogisch Centrum B. Hettema, MSc. Kinderbekkenfysiotherapeut

Workshop 2:  Patiënt na chirurgie i.v.m rectumcarcinoom gaat naar huis. Wat zijn de verwachtingen?

Wat is de rol van de huisarts en wat kan hij verwachten aan problematiek en wat is de benodigde zorg? Met Drs. C. Hoff, chirurg MCL, Dr. B.R. Klarenbeek, chirurg Radboud MC, G. de Vries, bekkenfysiotherapeuteen M. Kronemeijer, oncologisch verpleegkundige MCL wordt ingegaan op de kwaliteit van leven en de functionele problematiek na chirurgie en de behandeling ervan en de rol van de oncologische verpleegkundige in de thuiszorg.

Workshop 3: Diagnostiek/behandeling met de MAPLe Novuqare

Een interactieve workshop voor BFT-ers/huisartsen/specialisten over het belang van het nieuwe biofeedback systeem van Novuqare in de behandeling van defecatieproblematiek. Drs. J. Voorham van Novuqare BV zal ingaan op de validiteit van meten met de MAPLe en A.J. Kalkdijk, bekkenfysiotherapeut en R. Zijlstra, chirurg Nij Smellinghe zullen m.b.v. casuïstiek laten zien wat de meerwaarde van de MAPLe is voor de patiënt, de bekkenfysiotherapeut en de chirurg.

16.30 uur Discussie met de sprekers!

17.00 uur Een feestelijk hapje en drankje!  

Ontwerp & realisatie: BW H ontwerpers