Startpagina
 
Nevenactiviteiten

Bij de oprichting van het "Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum" hebben wij ons ten doel gesteld om naast het behandelen van patiënten met Bekkenbodemdysfuncties ook andere activiteiten te ontwikkelen die te maken hebben met:

A. het versterken van multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg    
B. het versterken van de eerste lijn t.a.v. de Bekken en Bekkenbodemzorg
C. het vormen van een sterk netwerk van Bekkenfysiotherapie in Friesland
D. het toegankelijk maken van de bovengenoemde zorg voor iedereen
E. Evidence Based Practice:
    meewerken aan of zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

A. Activiteiten die multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg versterken:

 • Chronisch Buikpijnteam MCL
 • Bekkenbodemteam MCL
 • Implementatie LESA richtlijnen  gepland voor 2008
 • Adviseurschap implementatie LESA
 • Afstemming eerste en tweede lijn in de behandeling van PDS , 2007-2008
 • Scholing specialisten:
  bv. Evaluatie Bekkenfysiotherapie en Anorectale chirurgie dec.2007

B. Activiteiten die de eerste lijn versterken t.a.v. bekken en bekkenbodemzorg:

 • Nascholing Kraamverzorgenden: Bekkenpijn en Bekkenbodemproblematiek
 • Gastlessen Friese Poort doktersassistenten
 • Na/bijscholing huisartsen via congressen e.a.: Compagnonsdagen Vlieland 2009, LESA congres 2009, Noordelijke Eerste Lijnsdag 2009
 • Nascholing verloskundigen: bv. minisymposium Bekkenpijn en Bekkenbodem nov.2007, Implementatie LESA 2009

C. Activiteiten die zorgdragen voor een sterk netwerk van bekkenfysiotherapie in Friesland:

 • Begeleiden en adviseren van nieuwe bekkenfysiotherapeuten
 • Overleg Bekkenfysiotherapeuten Friesland (IOF)

D. Activiteiten die bekendheid en toegankelijkheid bekkenfysiotherapie
vergroten:

 • Lezingen PatiëntenVerenigingen:  o.a. PDS Vereniging; MS Vereniging e.a.

E. Wetenschappelijk onderzoek:

 • Biofeedback and constipation : randomized controlled trial in samenwerking met VU A’dam ( en Dr.H.J.A. Jebbink, gastro-enteroloog MCL)
 • Systematic Review  “Biofeedback and Constipation”
 • LUTS klachten bij mannen: RCT in samenwerking met UMCG, Drs. B. Messelink
 • FysioFIT study: “Fecal incontinence and biofeedback and elektrostimulation” i.s.m. UMCM, Drs. E. Bols, Dr. B. Bergmanns

Andere activiteiten:

 • Docent SOMT Opleiding Bekkenfysiotherapie
 • Lezingen nationale en internationale symposia/congressen( bv. Workshop Anorectale Problematiek ICS, Rotterdam 2007, WCPT 2011)
 • International Round Table Pelvic Floor Physiotherapy. 
 • Post-ICS

Member:

 • KNGF
 • NVFB
 • International Continence Society (ICS)
 • IUGA
 • ICCS
 • NVGE
 • NVEC 
 • International Society for Sexual Medicine (ISSM).
 • Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Dysfuncties (WVSD)

Ontwerp & realisatie: BW H ontwerpers