Bert Messelink is als uroloog en seksuoloog NVVS werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden en op maandag in het Bekkenbodem Zorgcentrum binnen het Chronisch Bekkenpijn Centrum.

Sinds 1995 ben ik actief op het gebied van bekkenbodemproblematiek. In die jaren heb ik leiding mogen geven aan het opzetten van de bekkenbodemzorg in Nederland. Om de zorg voor de mens met bekkenbodemklachten te verbeteren heb ik meegewerkt aan het opleiden van fysiotherapeuten, seksuologen en medisch specialisten. Daarnaast ben ik de oprichter van de Nederlandse organisatie voor bekkenbodempatiënten: Stichting Bekkenbodem Patiënten. Deze stichting is nu een onderdeel van Bekkenbodem for all: BB4All.

In 2014 heb ik de opleiding tot seksuoloog afgerond en ben ik geregistreerd als seksuoloog nvvs. In mijn werk combineer ik mijn kennis en ervaring vanuit de urologie met die vanuit de seksuologie. Zo kan ik kijken en luisteren naar alle medische, psychologische en sociale zaken die de patiënt de mens maken die tegenover me zit. Met deze brede blik kijk ik samen met die mens welke stappen kunnen worden gezet richting verbetering van de kwaliteit van leven. Stapje voor stapje werken naar verbetering, met gebruik van alle middelen en technieken die hierbij kunnen helpen. 

Vanaf 2000 ben ik me meer en meer gaan bezig houden met de zorg voor mensen met chronische bekkenpijn. Zowel nationaal als internationaal heb ik veel kunnen doen om deze specifieke pijn onder de aandacht te brengen van hulpverleners. In Nederland is net de eerste richtlijn hierover verschenen. Hierin wordt beschreven hoe we goed voor mensen met deze pijn kunnen zorgen. 
In het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum ben ik de medisch specialist in het team dat deze zorg verleend. In dit centrum kijken we vanuit verschillende hoeken naar de pijn. We kijken eerst of er oorzaken van de pijn zijn die we kunnen behandelen. Als ze er zijn dan behandelen we die. Als ze er niet zijn dan is de pijn zelf de ziekte en gaan we kijken hoe we die pijn kunnen verminderen. Als team doen we dan een voorstel voor verdere hulp en bespreken dit met de patiënt. Als we het er samen over eens zijn dan gaan we samen aan de slag!

https://nl.linkedin.com/in/bert-messelink-27868a11