Vanwege de verscherpte maatregelen van de overheid en om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden dragen wij gedurende de gehele dag, dus ook tijdens de behandeling, mondkapjes. Wij zorgen ervoor dat wij u niet besmetten. Wij verwachten van u dat u bij het betreden van de praktijk een mondkapje draagt, ook tijdens de behandeling. Ook dient u uw handen te ontsmetten omdat we veelal te maken hebben met kwetsbare groepen mensen.
We blijven de 1,5 meter afstand aanhouden en de hygiëne-eisen volgen.

Aandachtspunten voor uw als cliënt:
Alleen de patiënt heeft toegang tot de praktijk, vanaf 5 minuten voor de afspraak. Begeleiders dienen buiten de praktijk te wachten om 1.5 meter beleid te kunnen handhaven.

Veilig naar de fysiotherapeut. Zó doe je dat.

De beroepsgroep adviseert gebruik van beschermingsmiddelen bij behandeling

Naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen adviseert de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het KNGF en SKF, na overleg met het ministerie van VWS, vanaf donderdag 1 oktober 2020, het gebruik van mondkapjes door de fysiotherapeut. Daarnaast is het verplicht voor patiënten om een mondkapje te gebruiken zowel in de wachtruimte als tijdens de behandeling. Dit is in lijn met de verplichting om in publieke binnenruimten een mondmasker te dragen. 

Wat betekent dit voor uw behandeling

Eigenlijk niet zo veel. U kunt steeds op de normale manier behandeld worden. Er is geen advies om niet te behandelen of om juist (weer alleen) op afstand te behandelen. Het enige dat u zult merken is dat uw fysiotherapeut een mondkapje draagt. Ook u dient nu tijdens de behandeling een mondkapje te dragen. Uiteraard hoort u van ons als er wijzigingen in dit beleid plaatsvinden.

Wij verzoeken u om uw afspraak te annuleren bij verkoudheidsklachten, hoesten/benauwdheid en/of geur- of smaakverlies als u niet weet wat de herkomst hiervan is (het landelijk beleid raadt u dan aan om u te laten testen op corona). Wilt u dit telefonisch aan ons melden. Er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden voor de niet na te komen afspraak.

Wat doen wij allemaal weer?

  • Er worden nog steeds veilige en verantwoorde voorzorgsmaatregelen genomen om besmettingsrisico’s te beperken.
  • In geval van coronabesmetting of als u behoort tot de risicogroepen en u wilt niet naar de praktijk komen i.v.m. infectiegevaar dan is er de mogelijkheid van een telefonisch- of videoconsult voor zowel nieuwe klachten als voor klachten waarvoor reeds een fysiotherapeutisch traject loopt. Op deze manier kunnen we ook goede zorg leveren en in contact blijven met u.
  • Het werken in kleine groepen waarvoor zorg verantwoord is met inachtneming van de gestelde hygiëne-eisen.


Heeft u vragen over ons coronabeleid dan vragen wij u bij voorkeur om via e-mail contact op te nemen. Dit kan via info@bekkenbodemzorgcentrum.nl 
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 058-2991379.

Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden, dus voor de laatste ontwikkelingen kunt u altijd op deze pagina terecht. Heeft u vragen of twijfels? Neem dan contact met ons gerust op.