Pijnklachten komen vaak voor maar worden niet altijd begrepen. Over het algemeen is pijn een alarmsignaal van het lichaam. Het wil aangeven dat er sprake is van weefselbeschadiging maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Als de pijn al langdurig aanwezig is, is er niet altijd meer een verklaring voor te vinden.

Pijn in buik, bekken en bekkenbodemgebied kan zich bevinden op verschillende plaatsen namelijk: de blaas, de geslachtsorganen, de buik, het gebied rond de anus, de lage rug, de bovenbenen en pijn rondom het bekken tijdens de zwangerschap.

Pijn heeft vaak een beperkende invloed op ons dagelijks leven en kan behoorlijk overheersend zijn. Het kan zijn dat we daardoor niet meer het werk of de sport kunnen beoefenen die we graag zouden willen.

De bekkenbodem speelt een erg belangrijke rol bij het in stand houden en het ontstaan van pijnklachten in en rondom het bekkengebied. Dit kan door bijvoorbeeld het continu teveel aanspannen van de bekkenbodem zonder dat je daar erg in hebt. Dit kan uiteindelijk leiden tot pijnklachten. Er kan ook pijn ontstaan door bijvoorbeeld een blaasontsteking en die pijn kan aanwezig blijven ook na het oplossen van de ontsteking. Hier kan de bekkenbodem ook een grote rol in spelen.

Binnen het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum worden deze langdurig bestaande pijnklachten behandeld in ons Chronisch Bekkenpijn Centrum waar multidisciplinair gekeken wordt naar deze problematiek.