Een overzicht van onze tarieven.

Tarieven per 1 januari 2023:

1Zitting bekkenfysiotherapie€ 65,00
2Zitting oedeemtherapie€ 58,00
3Zitting manuele therapie€ 53,00
4Zitting fysiotherapie€ 43,00
4Zitting psychosomatische fysiotherapie
Zitting geriatrische fysiotherapie
€ 58,00
6Eenmalig consult bekkenfysiotherapie incl. rapport€ 80,00
7Groepszitting tot 2-4 personen€ 35,00 p.p. 
8Toeslag voor aan huis behandeling€ 25,00
9Inrichtingstoeslag€ 25,00
10Niet nagekomen afspraak FT/MT/PSF/GFT/BFTidem reguliere tarief
11Rapporten externen€ 80,00
12Intake en onderzoek na screening€ 64,50
13Intake en onderzoek na verwijzing€ 63,00
14Telefonische consult (15 min.)€ 21,50
15Toeslag buiten reguliere werktijden*€ 32,00
16Bladderscan – Flowmetrie- Echo€ 64,50
17E-consult bekkenfysiotherapie€ 65,00

Deze tarieven gelden alleen voor verzekerden bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars en bij niet-aanvullende verzekerden.

* werkdagen na 19.00 uur en zaterdag en zondag.