Nevenactiviteiten vanuit het Bekken en Bekkenbodem Zorgcnetrum

Bij de oprichting van het “Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum” hebben wij ons ten doel gesteld om naast het behandelen van patiënten met bekkenbodemdysfuncties ook andere activiteiten te ontwikkelen die te maken hebben met:

A. het versterken van multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg    
B. het versterken van de eerste lijn t.a.v. de bekken en bekkenbodemzorg
C. het vormen van een sterk netwerk van bekkenfysiotherapie in Friesland 
D. het toegankelijk maken van de bovengenoemde zorg voor iedereen
E. Evidence Based Practice: 
    meewerken aan of zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.


A. Activiteiten die multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg versterken:

 • Actief in het bekkenbodemteam overleg MCL
 • Actief in het Prikkelbare Darm (PDS) Poli overleg
 • Afstemming eerste en tweede lijn in de behandeling van PDS
 • Scholing huisartsen/specialisten
 • Scholing van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, stomaverpleegkundigen (landelijk en regionaal)

B. Activiteiten die de eerste lijn versterken t.a.v. bekken en bekkenbodemzorg:

 • Nascholing kraamverzorgenden
 • Gastlessen Friese Poort doktersassistenten
 • Na- en/of bijscholing huisartsen via congressen
 • Nascholing verloskundigen

C. Activiteiten die zorgdragen voor een sterk netwerk van bekkenfysiotherapie in Friesland:

 • Begeleiden en adviseren van nieuwe bekkenfysiotherapeuten
 • Overleg bekkenfysiotherapeuten Friesland (IOF)

D. Activiteiten die bekendheid en toegankelijkheid bekkenfysiotherapie 
vergroten:

 • Lezingen patiëntenverenigingen:  o.a. PDS Vereniging; MS Vereniging e.a. (landelijk en regionaal)

E. Wetenschappelijk onderzoek:

 • Biofeedback and constipation: randomized controlled trial in samenwerking met VU A’dam en Dr. H.J.A. Jebbink, MDL-arts MCL (Jenneke Kalkdijk)
 • Systematic Review  “Biofeedback and Constipation”
 • LUTS klachten bij mannen: RCT in samenwerking met UMCG, Drs. E.J. Messelink, uroloog/seksuoloog NVVS)
 • FysioFIT study: “Fecal incontinence and biofeedback and elektrostimulation” i.s.m. UMCM, Drs. E. Bols en Dr. B. Bergmanns

Andere activiteiten: 

 • Lezingen nationale en internationale symposia/congressen
 • International Round Table Pelvic Floor Physiotherapy
 • Post-ICS 

Lid van:

 • KNGF
 • NVFB
 • International Continence Society (ICS)
 • IUGA
 • ICCS
 • NVGE
 • NVEC 
 • International Society for Sexual Medicine (ISSM). 
 • Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Dysfuncties (WVSD)
 • Psychosomatic Cycle