Nevenactiviteiten vanuit het Bekken en Bekkenbodem Zorgcnetrum

Bij de oprichting van het “Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum” hebben wij ons ten doel gesteld om naast het behandelen van patiënten met bekkenbodemdysfuncties ook andere activiteiten te ontwikkelen die te maken hebben met:

A. het versterken van multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg    
B. het versterken van de eerste lijn t.a.v. de bekken en bekkenbodemzorg
C. het vormen van een sterk netwerk van bekkenfysiotherapie in Friesland 
D. het toegankelijk maken van de bovengenoemde zorg voor iedereen
E. Evidence Based Practice: meewerken aan of zelf uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek


A. Activiteiten die multidisciplinaire samenwerking en ketenzorg versterken:

 • Actief in het bekkenbodemteam overleg MCL
 • Actief in het Prikkelbare Darm (PDS) Poli overleg
 • Afstemming eerste en tweede lijn in de behandeling van PDS
 • Scholing huisartsen/specialisten
 • Scholing van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, stomaverpleegkundigen (landelijk en regionaal)
 • Meedraaien bij incopoli in Tjongerschans
 • MDO met kinderartsen in Tjongerschans (en Nij Smellinge) 
 • MDO pijnpoli in Sneek

B. Activiteiten die de eerste lijn versterken t.a.v. bekken en bekkenbodemzorg:

 • Nascholing kraamverzorgenden
 • Gastlessen Friese Poort doktersassistenten
 • Na- en/of bijscholing huisartsen via congressen
 • Nascholing verloskundigen

C. Activiteiten die zorgdragen voor een sterk netwerk van bekkenfysiotherapie in Friesland:

 • Begeleiden en adviseren van nieuwe bekkenfysiotherapeuten
 • Overleg bekkenfysiotherapeuten Friesland (IOF)
 • Intern overleg tussen de bekkenfysiotherapeuten binnen Fitaal (peer review) 

D. Activiteiten die bekendheid en toegankelijkheid bekkenfysiotherapie vergroten:

 • Lezingen patiëntenverenigingen: o.a. PDS Vereniging, MS Vereniging e.a. (landelijk en regionaal)

E. Wetenschappelijk onderzoek:

Meta-analyse Eur J Gastroenterol Hepatol. 2022 augustus 1;34(8):813-822. DOI: 10.1097/MEG.0000000000002361. Epub 2022 8 april.
Unctional constipation in patients with hemorrhoids Jenneke Kalkdijk Paul Broens, Richard ten Broek, Joost van der Heijden, Monika Trzpis, Jean-Pierre Pierie, Bastiaan Klarenbeek
PMID: 35412490
Functionele constipatie bij patiënten met aambeien: een systematische review en meta-analyse

Randomized Controlled TrialTrials. 2020 Jan 28;21(1):112.  doi: 10.1186/s13063-019-4043-7.
Pelvic floor rehabilitation to improve functional outcome and quality of life after surgery for rectal cancer: study protocol for a randomized controlled trial (FORCE trial) A J Kalkdijk-Dijkstra 1J A G van der Heijden 2H L van Westreenen 3P M A Broens 1M Trzpis 1J P E N Pierie 1 4 5B R Klarenbeek 6FORCE Trial Group.
Affiliations expand PMID: 31992358
Bekkenbodemrevalidatie om functionele uitkomst en kwaliteit van leven na een operatie voor endeldarmkanker te verbeteren: studieprotocol voor een gerandomiseerde gecontroleerde studie (FORCE-studie)

Randomized Controlled TrialAnn Surg. 2022 Jul 1;276(1):38-45;doi: 10.1097/SLA.0000000000005353. Epub 2021 Dec 28.
Pelvic Floor Rehabilitation After Rectal Cancer Surgery: A Multicenter Randomized Clinical Trial (FORCE Trial) J A G van der Heijden 1A J Kalkdijk-Dijkstra 1 2J P E N Pierie 3 4H L van Westreenen 5P M A Broens 2B R Klarenbeek 1FORCE trial group Affiliations expend PMID: 34966064
Bekkenbodemrevalidatie na rectale kankerchirurgie: een multicenter gerandomiseerde klinische studie (FORCE-studie)

Lezingen:

 • Lezingen nationale en internationale symposia/congressen
 • International Round Table Pelvic Floor Physiotherapy
 • Post-ICS 

Lid van:

 • KNGF
 • NVFB
 • International Continence Society (ICS)
 • IUGA
 • ICCS
 • NVGE
 • NVEC 
 • ECPS
 • International Society for Sexual Medicine (ISSM). 
 • Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Dysfuncties (WVSD)
 • Psychosomatic Cycle