De bekkenfysiotherapeutische behandeling, kan uit verschillende delen bestaan.

  • Uitleg over werking en functioneren van de bekkenbodem.
  • Informatie over het ontstaan van je klachten en de gevolgen daarvan.
  • Aanleren van de juiste toilethoudingen en goed toiletgedrag.
  • Oefeningen om de bekkenbodemspieren bewust te worden en ze te trainen om de functie van de bekkenbodemspieren te herstellen. Dit betekent een juist aanspanpatroon maar ook een goede ontspanning.
  • Het trainen van spieren rondom het bekken en lage rug bij bekkenpijn.
  • Het aanleren van de juiste bekkenbodemactiviteit tijdens alledaagse activiteiten bijvoorbeeld bij tillen, bukken en dragen.

Naast de oefeningen en de adviezen voor thuis, kan er binnen de bekkenfysiotherapeutische behandeling ook gebruik worden gemaakt van de biofeedback (onderzoek en behandeling).

Behandeling d.m.v. biofeedback en/of elektrostimulatie
Met “biofeedback” wordt bedoeld dat je iets aangereikt krijgt waardoor je bewust wordt van wat je doet. In het geval van behandelen m.b.v. biofeedback maken wij gebruik van een beeldscherm waarop de bekkenbodemactiviteit zichtbaar wordt en je kunt zien wat je met je bekkenbodemspieren doet. Dit wordt gemeten d.m.v. een elektrode (probe) welke enerzijds contact maakt met je bekkenbodem en anderzijds verbonden is met het apparaat met beeldscherm. Zo wordt het je duidelijk wat je doet en kan er op de juiste manier geoefend worden.
We weten uit ervaring dat het werken met de biofeedback erg prettig en stimulerend werkt. Dit omdat je zelf kunt meekijken en voelen wat je bekkenbodem doet tijdens de specifieke oefeningen.


Er is een mogelijkheid om via de biofeedback apparatuur een elektrische stimulatie van de bekkenbodemspieren te geven. Deze stimulatie, die niet pijnlijk is, zorgt voor een versterking van het vermogen van aanspannen van de bekkenbodemspieren, dit als de bekkenbodem niet voldoende in staat is om aan te spannen of de aanspanning vast te houden.

Behandeling m.b.v. neurostimulatie
Als er sprake is van een overactieve blaas, d.w.z. dat de blaas veel te snel aandrang aangeeft waardoor je heel vaak en kleine plasjes moet doen, kan er gebruik gemaakt worden van neurostimulatie. Dit kan op verschillende manieren. Een voorbeeld is de PTNS, de Percutane Tibiale Nerve Stimulation. Hierbij wordt er middels een dun naaldje stroomimpulsjes gegeven aan de lange beenzenuw in het onderbeen net boven de binnenzijde van de enkel. Deze beenzenuw komt op dezelfde plaats in het ruggenmerg als de 3e heiligbeenzenuw, die van belang is voor de aansturing van de blaas. Via prikkeling van deze onderbeenzenuw wordt ook deze 3e heiligbeenzenuw geprikkeld waardoor de blaas gunstig beïnvloed kan worden. 


Neurostimulatie heeft ook een gunstig effect op mensen met een hinderlijke aandrangincontinentie en blijkt ook een gunstig effect te hebben op darmproblemen.

Een andere vorm van neurostimulatie is de Transcutaneous Elektrical Nerve Stimulation (TENS), die ook gebruikt wordt bij blaas en darmproblemen en in de behandeling van pijnproblematiek. Bij behandeling met TENS wordt er door middel van elektrische pulsjes via plakelektroden op de huid invloed uitgeoefend op de zenuwbanen.

TENS is een veilige en gemakkelijk uitvoerbare behandelvorm die op grote schaal wordt toegepast in de behandeling van pijn, maar binnen ons centrum ook voor de behandeling van blaasproblematiek. De behandeling vindt binnen het centrum plaats maar kan ook met behulp van kleine apparaatjes in de thuissituatie gedaan worden. 

Behandeling met behulp van Dry Needling
Dry Needling is een droge naaldtechniek voor de behandeling van meestal al langdurige pijnklachten gelokaliseerd in de spieren. Met behulp van deze naalden worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) aangeprikt waardoor ze ontspannen. Naast de triggerpoints in spieren zijn er ook specifieke dry-feeling technieken om de huid en botvlies te behandelen om een groter effect te hebben.
Tevens wordt een naaldtechniek gebruikt bij behandeling van littekens.

Bij langdurige pijnklachten bijvoorbeeld na veelvuldige blaasontstekingen, prostaatontsteking of langdurige rugklachten zien we veel triggerpoints in het gebied van buik, rug, liezen, bekkenbodem en bovenbenen. 

NIMOC methode
Bij problemen met de stuit kunnen we gebruik maken van de NIMOC methode. Dit is de afkorting van Non-Invasive Mobilization of the Os Coccyx. Dit betekent een uitwendige behandeling van het os coccygis. In gewoon Nederlands is dit een herstel van de afwijkende stand van het stuitje door een heel milde, uitwendige beweging. De kortdurende mobilisatie wordt in zit uitgevoerd en is bijna nooit pijnlijk of belastend voor de patiënt.


Het stuitje kan door een val op je billen of een bevalling een afwijkende stand krijgen. Dit kan kort geleden, maar soms ook heel erg lang geleden ontstaan zijn, waarbij de klachten langzaam verergeren. 

Deze NIMOC is een ‘nieuwe’ behandelmethode van de (bekken)fysiotherapeut voor het behandelen van rug- en bekkenklachten, waaronder stuitpijn. Deze methode geeft een extra mogelijkheid voor de (bekken)fysiotherapeut om patiënten met stuitpijn, bekkenpijnklachten, liesklachten en anuskramp te behandelen; met verbazingwekkende resultaten.
De NIMOC is geen behandeling op zich maar wordt vaak gecombineerd met triggerpointbehandeling. 

INDIBA®ACTIVE CELTHERAPIE
De De INDIBA® is een innoverend, baanbrekend, hoogfrequent elektrotherapie-apparaat, dat werkt met een constante stroomfrequentie van 448 KHz en dat ons helpt grenzen te verleggen in revalidatie en pijnbestrijding. 

De therapie van INDIBA® ACTIV is gebaseerd op het Proionic® systeem. Dit systeem activeert de ionen (dit zijn kleine elektrisch geladen deeltjes) beweging binnen en buiten de lichaamscellen. Door deze toegenomen activiteit verhoogt de doorlaatbaarheid van de celwand, waardoor er een beter evenwicht van deeltjes binnen en buiten de celwand ontstaat. Ook verbetert de stofwisseling binnen de cel, waardoor beschadigd weefsel beter kan herstellen.

Het gebruik in de praktijk
Het apparaat heeft drie elektroden die alle drie hun eigen specifieke “taak” hebben. Er worden bij een behandeling telkens twee elektroden tegelijk gebruikt. De terugkeerplaat, een grote platte plaat, die onder een deel van het lichaam wordt aangebracht, wordt altijd gebruikt en dient voor het sluiten van het stroomcircuit. De stroom moet namelijk een vaste basis hebben ten opzichte waarvan de ionen in beweging kunnen worden gebracht. Vervolgens wordt eerst de capacitieve elektrode gebruikt voor het verlagen van de huidweerstand. Deze elektrode opent als het ware de weg voor de stroom, die na deze voorbereiding met de andere elektrode wordt toegediend. Deze andere, de restitatieve elektrode werkt dus meer onder de huid. De stroom kan via deze elektrode spieren, pezen, kapsels en gewrichten, die dieper in het lichaam liggen gemakkelijk bereiken. De diepgaande werking werkt in op zones, die tot nog toe met onze gebruikelijke fysiotherapeutische behandelingen als onbereikbaar werden beschouwd. Met de hulp van de dieptewerking van dit apparaat en onze gebruikelijke behandelmethoden, zoals mobilisaties of massages kunnen we nu op plekken behandelen waar we eerder moeilijk of niet bij konden. De energieoverdracht tussen de elektroden is uniek en veilig.


Het resultaat van de behandeling met de INDIBA® ACTIV
Het resultaat van behandeling met die apparaat is een duidelijke versnelling van het natuurlijk herstelproces en meer pijndemping vanaf de eerste behandeling. Door dit snellere herstel zijn minder behandelingen nodig voor eenzelfde probleem en resultaten van behandelingen beter. Behandeling met de hulp van de INDIBA® wordt over het algemeen als heel prettig, ontspannend, effectief en minder pijnlijk dan reguliere behandelingen ervaren.

Binnen de bekkenfysiotherapie wordt de INDIBA® ACTIV ingezet bij bijvoorbeeld pijnklachten in de onderbuik, het bekken, de bekkenbodem, de stuit of de lage rug. Behandeling geeft ook verlichting op pijnlijke, strakke littekens na bevallingen, operaties aan bijvoorbeeld fistels of littekenweefsel en verklevingen na buikoperaties.

Waarom is de 448 kHz frequentie ideaal?
Deze frequentie zet de ionen binnen en buiten de lichaamscellen op een specifieke manier in beweging, waardoor een hyperactivering van de processen in de cel op gang komt.
Deze frequentie bezit de eigenschap dat ze de doorlaatbaarheid van de celwand verbetert.
Deze frequentie verhoogt de celstofwisseling door aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen.
Deze frequentie activeert de doorbloeding van het te behandelen weefsel op microniveau.
Deze frequentie activeert de aanmaak van bindweefselstructuren door stimulatie van de bindweefselcellen.  
Deze frequentie heeft geen negatieve gevolgen voor de werking van de lichaamscellen.
Deze frequentie heeft geen invloed op de aanzet of groei van (eventueel aanwezige) tumoren in het te behandelen gebied.
De in gang gezette processen bevorderen wondgenezing, remmen ontstekingen, dempen pijn en helpen op die manier weefsel te herstellen.


De INDIBA® ACTIV heeft een drievoudige werking:

Cellulaire Bio-stimulatie – A-THERMISCH (zonder warmte)
Tijdens de stimulatie van de behandelde cellen verandert de doorlaatbaarheid van het celwanden. Hierdoor verhoogt de celstofwisseling en de zuurstofopname binnen de cel met een versneld weefselherstel tot gevolg. Dit levert een duidelijke vermindering van zwelling op en geeft pijndemping. Deze instelling wordt vooral gebruikt in de acute fase van klachten.

Microcirculatie – THERMISCH (met warmte, waardoor doorbloeding toeneemt)
Bij het verbeteren van de doorbloeding wordt het opengaan van de kleine bloedvaatjes in het te behandelen weefsel gestimuleerd. Zuurstofrijk bloed wordt beter aangevoerd en we zien dat zuurstofarm bloed en lymfevocht beter wordt afgevoerd. Hierdoor wordt het weefsel geholpen om zichzelf te herstellen. Deze instelling wordt vooral gebruikt in de subacute fase van klachten, dus bij klachten, die al wat langer bestaan.

Hyperactivering – HYPER-THERMISCH (met grote warmtetoename) 
Bij de hyperactivatie van weefsel wordt een grote temperatuurstijging gecreëerd. Hierdoor wordt de bindweefselstructuur van het weefsel beïnvloed en gereorganiseerd en wordt vorming van littekenweefsel verminderd. Het weefsel wordt geherstructureerd, zelfs in chronische gevallen, waarbij al een tijd sprake was van fibrose (een ander woord voor stug en hard bindweefsel), dat bijvoorbeeld als gevolg van een traumatisch letsel, operatie of door artrose is ontstaan.

Voor meer info: www.indibaactiv.com