1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. In de praktijk mag niet worden gerookt. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 3. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 4. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? 
 5. Wanneer u voor het eerst een afspraak heeft mag u zich legitimeren bij de balie of bij de behandelend fysiotherapeut.
 6. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de assistente aan de balie.
 7. Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw eventuele afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 8. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer etc.) op te volgen.
 9. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 10. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig (tenminste 24 uur van te voren) af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tijdig is afgezegd, bij u in rekening te brengen.
 11. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een mail sturen naar info@bekkenbodemzorgcentrum.nl. Wij nemen indien nodig z.s.m. contact met u op.
 12. Bekkenfysiotherapie wordt meestal vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 13. Het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Bij deze verzekeraars zullen wij rechtstreeks declareren, tenzij door u anders aangegeven.
 14. Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat?
 15. Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?

Wij danken u voor uw medewerking.