1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. In de praktijk mag niet worden gerookt. Indien je een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 3. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 4. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Wil je je fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? 
 5. Wanneer je voor het eerst een afspraak heeft mag je je legitimeren bij de balie of bij de behandelend fysiotherapeut.
 6. Wanneer je 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van je behandeling nog niet door je therapeut gehaald bent, meld je dan bij de assistente aan de balie.
 7. Neem, ook wanneer je de afspraken in je eigen agenda zet, je eventuele afsprakenkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 8. In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer etc.) op te volgen.
 9. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 10. Bij verhindering word je verzocht tijdig (tenminste 24 uur van te voren) af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tijdig is afgezegd, bij je in rekening te brengen.
 11. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kan je een bericht inspreken op ons antwoordapparaat of een mail sturen naar info@bekkenbodemzorgcentrum.nl. Wij nemen indien nodig z.s.m. contact met je op.
 12. Bekkenfysiotherapie wordt meestal vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je (aanvullende) zorgverzekeringspakket. Je dient zelf je polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 13. Het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Bij deze verzekeraars zullen wij rechtstreeks declareren, tenzij door jouw anders aangegeven.
 14. Wanneer jij of je kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest, wil je dit dan opruimen voordat je de wachtruimte verlaat?
 15. Wil je bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?

Wij danken je voor jouw medewerking.