Steeds vaker komen wij in aanraking met vrouwen, jong en oud, die veel terugkerende blaasontstekingen hebben. Dit kan een zeer vervelend probleem zijn. Het is niet alleen pijnlijk maar je moet ook vaak naar de wc en plast steeds kleine beetjes.
Er zijn ook vrouwen die geen klachten hebben en ongemerkt met een doorsluimerende blaasontsteking rondlopen. Dit zijn meestal oudere vrouwen.

Het belangrijkste om te voorkomen dat je blaasontsteking krijgt is het goed uitplassen. Tijd nemen voor het plassen is belangrijk, net zo als het op de juiste manier op het toilet zitten. Goed uitplassen is niet altijd goed mogelijk bijvoorbeeld als de bekkenbodemfunctie niet optimaal is. Als er een te gespannen bekkenbodem is wordt het uitplassen moelijker. Door een verzakking kan het zijn dat het uitplassen niet altijd goed lukt. Hierdoor blijft er urine achter en dat kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een blaasontsteking. Wij kunnen ook controleren of de blaas goed geleegd is na het plassen middels echografie of met de bladderscan.

Als je steeds weer opnieuw blaasontstekingen krijgt, blijf daar dan niet mee doorlopen, en antibiotica na antibiotica gebruiken, maar pak dat dan samen met ons aan.