Startpagina
Zorgcentrum in Leeuwarden voor bekken- en bekkenbodem gerelateerde klachten

Praktijk gesloten i.v.m. het coronavirus

Door de Corona-uitbraak en de maatregelen die van overheidswege genomen zijn om de besmetting te beperken zijn wij ook genoodzaakt om onze reguliere praktijkvoering aan te passen.
Door de aangescherpte beperkende maatregelen van de overheid die 23 maart zijn afgekondigd moeten wij ons beleid t.a.v. fysiotherapeutische behandelingen ook aanscherpen.

De eerste prioriteit is te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden in het land en dit betekent minimale patiëntencontacten in het belang van onze patiënten en in het belang van ons personeel.
Mocht er sprake zijn van acute klachten waarvoor directe zorg gewenst is, dan zijn wij wel beschikbaar voor behandeling.

Wat doen we dan wel:

  • het op de been houden van mensen in de vitale beroepen
  • het zien en behandelen van patiënten in acute en noodzakelijke situaties op uitdrukkelijke verwijzing van huisarts of specialist. Noodzaak wordt afgestemd met verwijzer. Behandeling mogelijk in een beschermde omgeving.
  • tele-consulting/behandeling “op afstand” Wij nemen hiervoor telefonisch of per mail contact met u op.Op deze manier kunnen we op dit moment de meest efficiënte zorg leveren en in contact blijven met de patiënt.

Wat doen we niet meer:

  • Alles wat minimaal 3 weken kan wachten. Hierna volgt opnieuw een evaluatie op basis van de dan geldende richtlijnen.

De keuze voor wat noodzakelijk is en wat niet, zal steeds een individuele afweging zijn tussen bekkenfysiotherapeut en patiënt en zo nodig de huisarts/specialist, waarbij rekening gehouden zal worden met het risico voor zowel de behandelaar, de patiënt als de samenleving.

Mocht er sprake zijn van zo’n zorgvraag dan kunt u contact met ons opnemen middels ons mailadres: info@bekkenbodemzorgcentrum.nl of u kunt het antwoordapparaat inspreken: 058-2991379 Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel.

Hopelijk kunnen wij onze reguliere praktijkvoering weer starten op maandag 6 april.

Mochten er vragen zijn of hebt u behoefte aan adviezen m.b.t. uw klachten dan kunt u ons ook bereiken via de mail: info@kalkdijkfysio.nl

Met vriendelijke groet,

Team van het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum

meer informatie
  
De Ruyterweg 54, Leeuwarden
Birdaarderstraatweg 70, Dokkum
Franekerstraat 20, Bolsward
T 058 29 91 379
Ontwerp & realisatie: BW H ontwerpers