Gesprek en onderzoek
Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaatsvinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden. De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met je besproken. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren het doen en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Uroflowmetrie-onderzoek
Een uroflowmetrie-onderzoek wordt vaak toegepast bij kinderen die problemen hebben met plassen. Door dit onderzoek is het mogelijk om inzicht te krijgen in de manier waarop je kind plast. De kracht waarmee je kind plast wordt bij een uroflowmetrie-onderzoek gemeten. Ook wordt gekeken of je kind druppelend plast of dat er sprake is van één straal. In de computer verschijnt een grafiek die inzicht geeft in de wijze van plassen.

Echo onderzoek
Het echo onderzoek wordt ingezet om te kijken of de blaas leeg is na het uroflowmetrie-onderzoek. Daarnaast kan er ook gekeken worden naar de bekkenbodem en inzicht gegeven worden hoe de bekkenbodem functioneert. Tevens kan er gekeken worden of er een vulling is in het anale kanaal (vulplaats voor de ontlasting).

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met de ouder(s), het kind en eventueel met de verwijzer. Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen.

Behandeling
De behandeling wordt spelenderwijs gegeven en zal aansluiten bij de belevingswereld van je kind. Kinderen leren hun bekkenbodem goed te voelen en te gebruiken, zodat ze weer vertrouwen krijgen in hun eigen lichaam. Motivatie en medewerking van je kind, maar ook van jouw als ouder, is belangrijk. De duur van het traject en behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.

De behandeling zal bestaan uit:

  • Uitleg over blaas, darmen, bekkenbodem, plassen en poepen
  • Uitleg en training van toilethouding en toiletgedrag
  • Uitleg en advies over vochtintake (verschil tussen vochtinname en vochtverlies), voedingsvezels en bewegen
  • Ademhalingsoefeningen
  • Bewustwording van de bekkenbodem en het leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem
  • Aandranggevoel van plassen of poepen leren herkennen en te reageren hierop
  • Indien er een indicatie is om het kind te behandelen met myofeedbacktherapie of rectale ballontraining zal deze in overleg met ouders gedaan worden.
  • Voor poepproblemen kunnen we gebruik maken van de methode “Superpoeper”.

Verwijzing en vergoeding
De behandeling is meestal op verwijzing van de huisarts, kinderarts, (kinder)uroloog, kinderchirurg, kindergastro enteroloog of een andere specialist.
Ook kan je bij ons terecht zonder verwijzing, de kinderbekkenfysiotherapeut zal dan na het onderzoek in overleg met je kijken wat de beste behandeling is voor je kind. Kinderbekkenfysiotherapie wordt achttien keer vergoed vanuit de basisverzekering. Hoeveel behandelingen je daarnaast vergoed krijgt hangt af van je aanvullende verzekering.