Mijn naam is Ellen ten Wolde. Sinds 2008 werk ik als fysiotherapeute in de eerstelijnszorg. In 2017 ben ik afgestudeerd als bekkenfysiotherapeute.  Mijn interesse in het vak werd gewekt toen ik de opleiding tot Zwangerfit docent volgde. De problematiek in de verschillende domeinen maakt dat geen patiënt gelijk is. Het is altijd maatwerk, waarbij ik niet alleen kijk naar de klachten maar ook naar de mens achter de klachten. Dat maakt het werk zo interessant! 


Mijn interesses liggen bij stuitproblematiek, pre- en postpartumzorg, urologie en gynaecologie. Om mezelf te blijven ontwikkelen heb ik diverse cursussen en opleidingen gevolgd, zoals Dry Needling, McKenzie en Medical Taping.

Sinds 2016 ben ik werkzaam bij het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum, met veel plezier! Het is een ontzettende verrijking om met zoveel collega-bekkenfysiotherapeuten te mogen samenwerken. Iedereen heeft zijn eigen expertise en we hebben veel intercollegiaal overleg. Dat is een enorme kracht van de praktijk. 

BIG registratienummer: 49910114604