Sinds 2008 is Mirjam werkzaam als bekkenfysiotherapeut bij Fitaal Heerenveen (nu onderdeel van het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum). Zij behandelt zowel volwassenen als kinderen met klachten in het bekkengebied. Met behulp van onder andere specialistische apparatuur zoals echografie en flowmetrie kan zij de patiënten inzicht geven in het klachtenpatroon en de oorzaak hiervan.

Ruim 26 jaar geleden kwam Mirjam tijdens het aanbieden van zwangerschapsbegeleiding voor het eerst in aanraking met het bekken en het bekkenbodemgebied. In 2010 heeft zij de specialisatie bekkenfysiotherapie afgerond, waarna zij zich altijd is blijven ontwikkelen op zowel nationaal- als internationaal niveau. Mirjam verdiept zich regelmatig in pijnklachten en dry needling in het bekken(bodem)gebied. Recentelijk heeft zij de cursus ‘Superpoeper voor kinderen’ nog gevolgd.


Mirjam vindt het intern werken met collega’s en extern werken in multidisciplinaire teams erg interessant, want door het samenwerken met andere professionals kan ze de patiënten optimaal ondersteunen bij langdurige klachten. Er is een gezamenlijk spreekuur met de gynaecologen in Ziekenhuis Tjongerschans, er zijn korte lijntjes met de verloskundigen in de regio en het structureel overleg met de kinderartsen vereenvoudigt processen en vergroot de kennis.

Mirjam vindt het daarnaast belangrijk om de oorzaak van de klachten boven water te krijgen, zodat ze de oorzaak kan aanpakken. De klachten verdwijnen hierdoor en er is minder snel een terugval.

“We gooien de puzzel op de kop en bekijken gezamenlijk hoe we de stukjes weer op de juiste plaats kunnen leggen.”

In haar vrije tijd bezoekt zij graag de voetbalwedstrijden van SC Heerenveen en Atalanta Bergamo. Door zelf tweemaal per week te trainen met een personal trainer blijft zij fit. Ze brengt graag tijd door met haar gezin, vindt het leuk om te koken en gaat het liefst regelmatig op vakantie naar Italië.

BIG registratienummer: 39057937704