Ik ben Jenneke Kalkdijk-Dijkstra en ben oprichter van het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum.
Samen met Barbara Hettema-Beets ben ik vele jaren eigenaar geweest van dit centrum. Vanaf 1-10-2022 vallen wij onder Fysiogroep Nederland en ben ik samen met Barbara manager van het centrum.

Vanaf 1998 ben ik mij als fysiotherapeut helemaal gaan richten op bekken- en bekkenbodemproblematiek, na vele jaren gewerkt te hebben in een revalidatiecentrum en ziekenhuis. Ik heb de Master opleiding Bekkenfysiotherapie destijds gedaan in Breda en aan de Erasmus Universiteit.

Er wordt mij geregeld gevraagd: hoe kom je nu toch in zo’n vak terecht als dit? En dan zeg ik altijd dat het vak mij heeft gekozen.
Binnen het uitoefenen van het vak bekkenfysiotherapie komt alles wat mij trekt in de zorg tezamen. De problemen die ik tegenkom zijn nooit simpel, hebben erg veel impact op het dagelijks leven, op seksualiteit, op het vrij kunnen leven van je eigen leven. De klachten hebben ook vaak een relatie met doorgemaakte ervaringen en gebeurtenissen in het leven van de patiënt (life-events). Inzicht geven in deze relatie is daarom ook zinvol om te komen tot vermindering van klachten. Juist die diversiteit en het zoeken naar de oplossingen voor iedere patiënt op zich is wat het vak voor mij zo boeiend maakt.
Ik voel mij iedere dag weer rijk om te mogen werken binnen dit mooie vak.

Het bekken en bekkenbodemgebied kent heel veel structuren waardoor er zich ook veel problemen kunnen voordoen. Binnen deze diverse problematiek heb ik mij weer gespecialiseerd in de darmproblematiek en proctologie (aandoeningen aan endeldarm en/of anus) en de chronische bekkenpijnproblematiek.

Naast mijn werk binnen het centrum ben ik coördinator van het Bekkenbodem Expertise Centrum (BCL) van het MCL. Binnen dit centrum zien wij complexe problematiek gerelateerd aan een bekkenbodemdisfunctie en dit doen we multidisciplinair.
Het BCL heeft iedere eerste donderdag van de maand een multidisciplinaire poli alwaar patiënten worden gezien door een uroloog/seksuoloog NVVS, gynaecoloog, MDL arts en een bekkenfysiotherapeut en zonodig door een chirurg.

Verder ben ik betrokken bij het multidisciplinair overleg (MDO) van de Prikkelbare Darmpoli (PDS poli), het MDO Endometriose van het MCL, het MDO Chronische Bekkenpijn van het MCL en van Noord Nederland en werk ik mee aan avonden van de Publieksacademie van het MCL (zie verder Nevenactiviteiten). Verder geef ik veel lezingen in binnen- en buitenland.

Hoelanger ik werkzaam ben binnen dit mooie vak zijn er bij mij ook altijd vragen gerezen over het effect van onze behandelingen en over waarom bepaalde patiënten nu wel en andere nu niet bepaalde klachten vertonen. Dit heeft ertoe geleid dat ik vanaf 2014 bezig ben met wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor heb ik aan de VU meerdere deeltijdstudies gedaan op het gebied van Klinische Epidemiologie.
Binnen het Anorectaal Functie Centrum van het UMCG en het MCL heb ik onderzoek verricht naar de relatie tussen het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren en het ontstaan van aambeien. Daarnaast ben ik samen met ons onderzoeksteam binnen het Radboudumc bezig geweest met een groot landelijk onderzoek naar het effect van bekkenfysiotherapie bij patiënten met ontlastingsproblematiek nadat zij een endeldarm operatie hebben ondergaan i.v.m. endeldarmkanker (Force Trial). De uitkomsten van deze studie zijn in 2021 geanalyseerd en gepubliceerd (zie Nevenactiviteiten).

Op deze wijze hoop ik dat ik kan bijdragen tot een verbetering van de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met aambeien en patiënten met ontlastingsproblemen na endeldarmkanker in Nederland.

BIG registratienummer: 79033456904

LinkedIn pagina van Jenneke Kalkdijk